Szervezetfejlesztés
A szervezetfejlesztés egy vállalat életének nagyon széles sávját öleli át. Ide tartozik a szervezeti felépítés, a vezetési folyamatok, döntési jogosítványok telepítése, a szervezeti és működési, illetőleg más, speciális szabályzatok tartalmi elkészítése, a vezetői csoport együttműködési készségének a fejlesztése is.
EEM tanácsadás
A megbízó cég stratégiájához illeszkedő korszerű integrált humánpolitikai rendszer bevezetése számos egymást feltételező humánpolitikai részrendszer kialakítását követeli meg. A rendszerkapcsolatok feltételezik, hogy az építkezés a munkakörök tartalmi sajátosságaiból induljon ki, és azok elemzésén alapuljon, a részrendszerek kidolgozása pedig fokozatosan, egymásra épülve, a kapcsolatok által meghatározott sorrendben történjék.
Pályázataink

Az ERGOFIT Kft elnyert pályázatai:

TÁMOP-2.1.3.A-12/2-2012-0470 címe: MUNKAHELYI KÉPZÉS ERGOFIT, elnyert pályázati összeg: 1.814.200 Ft

TÁMOP-2.3.4.A-13/1-2014-0191 címe: "Gyakornoki program indítása az Ergofit Kft.-nél", elnyert pályázati összeg: 3.033.836 Ft

TÁMOP-3.1.2-12/2-2012-0003 címe: PÉNZÉRTŐ „A Te pénzed - a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld! A pénzügyi tudatosság fejlesztése a 15-17 éves korosztály számára”, elnyert pályázati összeg: 39.510.235 Ft

Képzések / Tréningek
Tréningeink tematikáját a megrendelő speciális igényeit figyelembe véve alakítjuk ki. Nagy hangsúlyt fektetünk a fejlődési igény pontos meghatározására, illetve a tréning eredményességének nyomon követésére, szükség esetén megerősítő tréningek tartására.

A Bővebben...-re kattintva megtekintheti Engedéllyel rendelkező képzéseink listáját.

Korábbi Nemzetközi Projektjeink

Leonardo da Vinci projektek

A Leonardo da Vinci program az Európai Bizottság 1994-ben indult együttműködési programja a szakképzés területén. Az Ergofit Kft a második szakaszban vett részt a nemzetközi szakmai 2000. és 2006. között.

A program célkitűzései:

  • a szakmai készségek és a szakmai tudás fejlesztése a szakmai alapképzésben résztvevők - különösen a fiatalok - körében, főként gyakorlati képzés segítségével;
  • a szakmai továbbképzés minőségének fejlesztése, és az élethosszig tartó képzés jegyében mind szélesebb társadalmi rétegek bevonása ezen képzési formákba;
  • a szakmai képzéssel kapcsolatos újítások (innováció) támogatása, különösen a versenyképesség fejlesztése és a vállalkozói kedv bátorítása.

 

ÁGORA
Integrált oktatási rendszer kidolgozása a kompetenciák fejlesztésére a városi kiskereskedelemben ES/05/B/F/PP-149.320

 Az ÁGORA célkitűzései voltak:

A városi kiskereskedelem helyzetének javítása érdekében igazi kihívásnak számít, hogy egy információs technológiára épülő tanulási rendszert dolgoztunk ki, amely integrálja az üzletvezetők és tulajdonosok által elvárt kompetenciákat és a vásárlók által igényelt kompetenciákat, ami lehetővé teszi a professzionális menedzsment megvalósítását a városi kereskedelemben.

 

 CHEMITEC
ES/04/B/F/PP-149246

Technológiai és szervezeti változásokra érzékeny kompetenciák értékelési, elismerési és érvényesítési rendszerének kidolgozása a vegyiparban

A projekt célja:
Nemzetközi modell kialakítása és hasznosítása a technológiai és szervezeti változásokra érzékeny kompetenciák értékelésére és elismerésére a vegyiparban.

 

DECAF
UK/04/B/F/PP-162-104

 Kompetencia alapú tréning csomag kidolgozása a szakképzetlen és alapfokú szakképesítéssel rendelkező dolgozóknak az egészségügy és a szociális gondozás területén

 A DECAF az Európai Unió által finanszírozott Leonardo da Vinci projekt, amely 2004. október 1.-jén kezdődött és 30 hónapig tartott.

 Célja az alapkompetenciák fejlesztését támogató tréninganyag kidolgozása a szakképzetlen és alapfokú szakképzettséggel rendelkező személyzet részére az egészségügyi és szociális gondozási szektorban.

 

A FOMETEX, azaz A nők vállalkozó szellemének fejlesztése a textiliparban című projekt 2003-ban nyerte el az Európai Bizottság támogatását kétéves időtartamra (2003. október 1.–2005. szeptember 30.). Kiindulási pontját a partnerországok textil-, ruha- és bőriparában tapasztalható, nagyrészt közös nehézségek képezték.

A projekt elsődleges célcsoportját azok a nők alkották, akik a textil-, ruha- és bőripar területén vállalkozást kívánnak indítani, vagy már vállalkozást vezetnek. A projekt weboldala és az elkészült anyagok nagy része (elsősorban a vállalkozásalapításra és menedzselésre, illetve az üzleti terv kidolgozására vonatkozó tananyagok) bárkinek információt és támogatást nyújt, aki a vállalkozás világába "merészkedik".


TREIN

Érzelmi intelligencia tréning ES/05/B/PP 149.37

Célok:
* az érzelmi intelligencián alapuló oktatási eszközök kidolgozása és beépítése a továbbképzésben
* Támogatni az érzelmi intelligencia beiktatását a vállalati továbbképzési programokba, illetve az oktatókat és trénereket, hogy az érzelmi intelligencián alapuló módszereket alkalmazzanak.
* A szervezeti kultúra és a munkahelyi légkör fejlesztését támogatni az érzelmi intelligencia kompetenciáinak fejlesztésével.

Engedéllyel Rendelkező Felnőttképző Intézmény

Nyilvántartásba vételi számunk:
E-000575/2014

Engedélyezett képzéseink listája

Adatkezelési nyilvántartási számunk:
NAIH-132792/2017.


ELÉRHETŐSÉGEINK:

1118 Budapest, Villányi út 77.
Tel:  +36 (1) 235-0141
Fax: +36 (1) 235-0142
E-mail: info@ergofit.hu


Megtekintés google térképen
h d gg ggfg g fh gdf
Korábbi Nemzetközi Projektjeink - Ergofit Kft.