Szervezetfejlesztés
A szervezetfejlesztés egy vállalat életének nagyon széles sávját öleli át. Ide tartozik a szervezeti felépítés, a vezetési folyamatok, döntési jogosítványok telepítése, a szervezeti és működési, illetőleg más, speciális szabályzatok tartalmi elkészítése, a vezetői csoport együttműködési készségének a fejlesztése is.
EEM tanácsadás
A megbízó cég stratégiájához illeszkedő korszerű integrált humánpolitikai rendszer bevezetése számos egymást feltételező humánpolitikai részrendszer kialakítását követeli meg. A rendszerkapcsolatok feltételezik, hogy az építkezés a munkakörök tartalmi sajátosságaiból induljon ki, és azok elemzésén alapuljon, a részrendszerek kidolgozása pedig fokozatosan, egymásra épülve, a kapcsolatok által meghatározott sorrendben történjék.
Pályázataink

Az ERGOFIT Kft elnyert pályázatai:

TÁMOP-2.1.3.A-12/2-2012-0470 címe: MUNKAHELYI KÉPZÉS ERGOFIT, elnyert pályázati összeg: 1.814.200 Ft

TÁMOP-2.3.4.A-13/1-2014-0191 címe: "Gyakornoki program indítása az Ergofit Kft.-nél", elnyert pályázati összeg: 3.033.836 Ft

TÁMOP-3.1.2-12/2-2012-0003 címe: PÉNZÉRTŐ „A Te pénzed - a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld! A pénzügyi tudatosság fejlesztése a 15-17 éves korosztály számára”, elnyert pályázati összeg: 39.510.235 Ft

Képzések / Tréningek
Tréningeink tematikáját a megrendelő speciális igényeit figyelembe véve alakítjuk ki. Nagy hangsúlyt fektetünk a fejlődési igény pontos meghatározására, illetve a tréning eredményességének nyomon követésére, szükség esetén megerősítő tréningek tartására.

A Bővebben...-re kattintva megtekintheti Engedéllyel rendelkező képzéseink listáját.

Emberi erőforrás menedzsment tanácsadás


A megbízó cég stratégiájához illeszkedő korszerű integrált humánpolitikai rendszer bevezetése számos egymást feltételező humánpolitikai részrendszer kialakítását követeli meg. A rendszerkapcsolatok feltételezik, hogy az építkezés a munkakörök tartalmi sajátosságaiból induljon ki, és azok elemzésén alapuljon, a részrendszerek kidolgozása pedig fokozatosan, egymásra épülve, a kapcsolatok által meghatározott sorrendben történjék.

Fő tevékenységeink:

1. Humán rendszerek átvilágítása

 •         A humán szervezet és folyamatok átvilágítása, értékelése
 •         Szervezeti kultúra átvilágítása
 •         Belső kommunikációs rendszer átvilágítása
 •         Létszámgazdálkodás átvilágítása
 •         A munkaerő biztosítási rendszer átvilágítása
 •         A bérezési és ösztönzési rendszer átvilágítása
 •         Az emberi erőforrás fejlesztési és karriertervezési rendszer átvilágítása
 •         A munkaügyi kapcsolatok rendszerének átvilágítása

2. Humán erőforrás rendszerek kialakítása

 •         HR stratégia kidolgozásának támogatása
 •         Munkakör-elemzési és -értékelési rendszer
 •         Munkaköri leírások rendszere
 •         Kompetencia rendszer
 •         A munkaköri követelmények rendszere
 •         Teljesítményértékelési/teljesítménymenedzselési rendszer
 •         Bérezési és ösztönzési rendszer
 •         Béren kívüli juttatások (cafeteria rendszer)
 •         Karriertervezési rendszer
 •         Tudásmenedzselés

 3. Emberi erőforrás fejlesztési akciók támogatása

 •         Személyzetfejlesztési módszerek kidolgozása
 •         Az ügyfélkapcsolati követelmények meghatározása
 •         Etikai kódex kidolgozása
 •         Az alkalmazhatóság, a beválás kritériumainak kidolgozása, az alkalmasság elbírálásához módszertan kidolgozása
 •         Emberi erőforrás kontrolling rendszer kidolgozása

 4. Elégedettségvizsgálat

 •         Szervezet-specifikus kérdőív kidolgozása
 •         Felmérések eredményeinek feldolgozása
 •         Akcióterv kidolgozása

 5. Munkaügyi kapcsolatok fejlesztése

 •         A munkaügyi tevékenység elemzése a hatályos munkaügyi szabályozásnak megfelelően, javaslatok kidolgozása a feltárt problémák megoldására
 •         A Kollektív Szerződések elkészítésének támogatása, az elkészült szerződések értékelése a hatályos munkaügyi szabályozásnak megfelelően
 •         A munkaügyi konfliktusok megelőzéséhez, valamint a konfliktusok kezeléséhez támogatás nyújtása
 •         A munkaügyi kapcsolatok követelményeinek meghatározása
 •         Felkészítés kollektív munkaügyi tárgyalásokra (Kollektív Szerződések, bérmegállapodások megkötése, módosítása)
 •         Kollektív szerződések jogszerűségének és tartalmának összehasonlító elemzése

Engedéllyel Rendelkező Felnőttképző Intézmény

Nyilvántartásba vételi számunk:
E-000575/2014

Engedélyezett képzéseink listája

Adatkezelési nyilvántartási számunk:
NAIH-132792/2017.


ELÉRHETŐSÉGEINK:

1118 Budapest, Villányi út 77.
Tel:  +36 (1) 235-0141
Fax: +36 (1) 235-0142
E-mail: info@ergofit.hu


Megtekintés google térképen
h d gg ggfg g fh gdf
Emberi erőforrás menedzsment tanácsadás - Ergofit Kft.